Ochrona danych


Here you have the possibility to customize your settings for the use of cookies. If you have not only consented to the use of required cookies, you may withdraw this consent at any time. Existing cookies are then deleted.

Ostatnia zmiana: 7.7.2021

Przy obsłudze strony internetowej www.caimmo.com spółka CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (zwana poniżej w skrócie „my“) podana w Impressum będzie pełnić funkcję administratora w rozumieniu RODO. 

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych informujemy Cię, w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. O ile nie określono inaczej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, my (lub nasze podmioty przetwarzające dane) zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie i nie otrzymujemy ich od osób trzecich. 

Jesteśmy świadomi, jak duże znaczenie mają Twoje dane, dlatego nie przekazujemy ich do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jeżeli mimo tego indywidualne przetwarzanie danych będzie się wiązało z przekazaniem Twoich danych do państwa trzeciego, wyraźnie poinformujemy Cię o tym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz poinformujemy o środkach, jakie podjęliśmy w celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony Twoich danych.

Zasadniczo nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli będzie istniał prawny lub umowny obowiązek podania danych lub będzie to konieczne do zawarcia z nami umowy, wówczas będzie to wyraźnie określone poniżej. W takim przypadku poinformujemy Cię również o możliwych konsekwencjach niepodania swoich danych.

Nie wykorzystujemy Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania w rozumieniu art. 13 ust. 2 lit. f i art. 14 ust. 2 lit. g RODO.

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej lub zmianami prawnymi może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych (polityki prywatności). Obowiązuje wersja opublikowana w [Link].

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat indywidualnego przetwarzania danych osobowych.

1. UDOSTĘPNIENIE STRONY INTERNETOWEJ (Logfiles & Hosting)

Podczas każdej wizyty na naszej witrynie internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika.

Gromadzone i przechowywane w plikach dziennika naszego systemu są następujące dane:

 • Adres IP użytkownika;
 • Metoda i wersja http;
 • Status dostępu / kod statusu respondera serwera;
 • Wersja przeglądarki;
 • Referrer-URL (strona internetowa, z której system użytkownika przeszedł na naszą witrynę); 
 • Nazwa użytkownika odwiedzającego (jeśli jest zalogowany poprzez logowanie do systemu - gdy użytkownik jest zalogowany do aplikacji internetowej i posiada ona funkcję zarządzania użytkownikami, nazwa użytkownika nie jest logowana);
 • Data i godzina zapytania oraz liczba wysłanych bajtów;
 • Odpowiedzi z serwera;
 • Kody błędów.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa działania naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych osobowych polega na realizacji celów opisanych w punkcie 1.2.

Dane są usuwane, anonimizowane lub przechowywane w plikach dziennika po zakończeniu danej sesji. Jeśli dane są zapisane w plikach dziennika, zostaną usunięte po (60 dniach). 

Jakiekolwiek dalsze przechowywanie danych w formie umożliwiającej identyfikację osób, których one dotyczą, nie ma miejsca.

W celu udostępniania naszych stron internetowych, w szczególności do przetwarzania technicznego, korzystamy z oferty usługodawców, którzy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu (tzw. „Podmioty przetwarzające dane”). Obsługujemy następujące podmioty:

 • CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (spółka akcyjna) i CA Immo Deutschland GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
 • Dostawca strony internetowej; (supseven - TYPO3 Agencja cyfrowa, Fockygasse 29-31,1120 Wiedeń)
 • Dostawca usług IT; (Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Wiedeń, Austria / Mailingwork GmbH, Birkenweg 7, 09569 Oederan / supseven - TYPO3 Agencja cyfrowa, Fockygasse 29-31,1120 Wiedeń)
 • Agencja internetowa (supseven - TYPO3 Agencja cyfrowa, Fockygasse 29-31,1120 Wiedeń)

W razie konieczności Twoje dane będą również przekazywane następującym odbiorcom:

 • Organy/urzędy (np.: urząd inspekcji pracy, urzędy gminne, regionalne władze administracyjne, władze federalne, urząd skarbowy, policja / prokurator, rejestr handlowy / księga wieczysta, lokalna rada przedstawicieli pracowników służby publicznej itp.);
 • Przedstawiciele prawni i notariusze;
 • Sądy.

2. COOKIES & TRACKING

Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze stacjonarnym / laptopie, tablecie lub smartfonie). Te pliki tekstowe są pobierane z Twojej przeglądarki, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową po raz pierwszy. Gdy ponownie odwiedzasz tę stronę za pomocą tego samego urządzenia lub przeglądarki, plik cookie i zapisane w nim informacje są wysyłane z powrotem do odpowiedniej witryny internetowej, która go wygenerowała (First Party Cookie) lub do innej witryny internetowej, do której należy (Third Party Cookie). Dzięki temu serwis „rozpoznaje”, że jest to ten sam użytkownik i dostosowuje sposób prezentacji treści serwisu. W ten sposób cookies „zapamiętują” Twoje preferencje, informują o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony, a w niektórych przypadkach dostosowują wyświetlane oferty. 

2.2. Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania witryny internetowej

Na naszej stronie internetowej używamy kilku niezbędnych pod względem funkcjonalnym plików cookie. Podczas korzystania z tych plików cookie przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszych stron internetowych i żądanych przez Ciebie usług a także tymczasowego zapisu ustawienia plików cookie. Bez używania tych plików cookie istniałyby ograniczenia funkcjonalne. Konkretny cel poszczególnych plików cookie można znaleźć w poniższej tabeli. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w przypadku korzystania z plików cookie niezbędnych pod względem funkcjonalnym są nasze uzasadnione interesy polegające na zapewnieniu w pełni funkcjonalnej strony internetowej i żądanych przez Ciebie usług, a także na tymczasowym przechowywaniu Twoich ustawień plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Na naszej stronie stosowane są następujące, niezbędne pod względem funkcjonalnym pliki cookie:

Cookies

Typy danych

Cele

Okres przechowywania

Odbiorcy

supi

Zgoda na poszczególne pliki cookies

Zapisuje informacje, które są dozwolone plikom cookie

1 miesiąc

supseven - TYPO3 agencja cyfrowa, Fockygasse 29-31,1120 Wiedeń

fe_typo_user Informacja o personalizacji strony internetowej Przekazuje TYPO3 wszystkie informacje potrzebne do personalizacji strony (np. login, formularze itp.) Koniec sesji supseven - TYPO3 agencja cyfrowa, Fockygasse 29-31,1120 Wiedeń

be_typo_user

Identyfikator użytkownika

Ten plik cookie informuje Typo3, czy odwiedzający jest zalogowany w Typo3-Back-end i co to za użytkownik systemu Back-end.

Koniec sesji

supseven - TYPO3 agencja cyfrowa, Fockygasse 29-31,1120 Wiedeń

be_lastLoginProvider

Identyfikator użytkownika

Zawiera klucz używanego dostawcy logowania Typo3 Backend

90 dni

supseven - TYPO3 agencja cyfrowa, Fockygasse 29-31,1120 Wiedeń

ps_widget_token

Sesja

Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika podczas korzystania z Prescreen via Jobs-Widget

1 tydzień

brak

PHPSESSID

Identyfikator sesji PHP

Standardowa identyfikacja sesji PHP

Koniec sesji

supseven - TYPO3 agencja cyfrowa, Fockygasse 29-31,1120 Wiedeń

2.3. Analiza sieci Matomo

W celu poprawy obsługi naszej strony internetowej przez użytkownika korzystamy z narzędzia do analizy stron internetowych „Matomo” Open-Source, które ustawia niekonieczne pod względem funkcjonalnym pliki cookie. W przypadku korzystania z niekoniecznych pod względem funkcjonalnym plików cookie i późniejszej analizy danych użytkownika, przetwarzamy dane osobowe w celu poznania preferencji odwiedzających naszą witrynę internetową i lepszego spersonalizowania naszej oferty. Konkretny cel poszczególnych plików cookie można znaleźć w poniższej tabeli.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w przypadku korzystania z plików cookie, które nie są konieczne pod względem funkcjonalnym, jest udzielenie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Bez Twojej wyraźnej zgody pliki cookie nie będą podane do analizy internetowej, a dane osobowe nie będą przetwarzane.

Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać, klikając w aktywacja linku cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Na naszej stronie internetowej używane są do analizy sieci poniższe niekonieczne pod względem funkcjonalnym pliki cookie:

Cookies

Typy danych

Cele

Okres przechowywania

Odbiorcy

_pk_ref

Refferer URL

Rejestruje witrynę internetową, z której nas odwiedzasz.

6 miesięcy

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

_pk_cvar

Sesja

Zawiera zmienne niestandardowe (zdefiniowane przez użytkownika), które zostały ustawione podczas poprzedniego podglądu.

30 minut

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

_pk_id

Identyfikator użytkownika

Zapisuje unikalny identyfikator użytkownika.

13 miesięcy

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

_pk_ses

Sesja

Wyświetla aktywną sesję odwiedzającego stronę.

30 minut

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

Do obsługi Matomo korzystamy z Matomo Cloud, obsługiwanego przez ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg, Niemcy. Usługodawca ten został starannie wybrany i spełnia wysokie standardy ochrony danych oraz standardy bezpieczeństwa. Przekazujemy mu tylko te informacje, które są niezbędne do oferowanych usług i zobowiązujemy go umową do traktowania wszelkich informacji, które mu przekazujemy, jako poufnych i do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla Matomo Cloud znajduje się tutaj.

Ten podmiot przetwarzający wykorzystuje do przetwarzania danych podwykonawcę przetwarzającego dane, Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA. Wszystkie dane są przetwarzane przez podwykonawcę przetwarzającego dane we Frankfurcie, Niemcy. Nie możemy jednak wykluczyć, że nasz podwykonawca przetwarzający dane, ze względu na siedzibę firmy w USA, będzie zobligowany np. przez amerykańskie organy bezpieczeństwa, do ujawnienia danych przetwarzanych na serwerach we Frankfurcie. Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych. W związku z tym zobowiązaliśmy naszego podwykonawcę przetwarzającego dane do zawarcia standardowych klauzul umownych z Amazon Web Services Inc. w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych i korzystania z tego serwisu wyłącznie za Twoją zgodą.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookie nie były ogólnie zapisywane i/lub już zapisane pliki cookie były usuwane. Wszystkie popularne przeglądarki umożliwiają Ci całkowite zablokowanie przechowywania plików cookie lub przechowywanie plików cookie stron trzecich i usuwanie zapisanych już plików cookie. W przypadku wyłączenia plików cookie na naszej stronie internetowej możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będzie można w pełni wykorzystać.

3. INTEGRACJA Z GOOGLE MAPS

Integracja portalu mapowego Google Maps ma na celu profesjonalną prezentację zawartości naszej strony internetowej. Korzystamy z tej usługi, aby zaoferować lokalizację obiektu. Podczas korzystania z Google Maps przetwarzane są Twoje dane osobowe. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Możesz wyrazić swoją zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w zakładce Consent lub później podczas wywoływania aplikacji. Jeśli nie wyrazisz zgody, zawartość Google Maps nie zostanie załadowana a Twoje dane osobowe nie będą przesyłane ani zapisywane.

Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać, klikając na aktywacja linku cofnięcia zgody pod prezentacją mapy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją braku wyrażenia lub cofnięcie zgody oznacza to, że aplikacja Google Maps nie będzie udostępniona.

Nie zapisujemy na stałe żadnych danych. 

Twoje dane zostaną przekazane do firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Ta z kolei przekazuje Twoje dane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Firma Google Ireland Limited przekazuje Twoje dane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Stany Zjednoczone nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. W szczególności tajne służby USA mogą uzyskać dostęp do Twoich danych bez informowania Cię o tym i bez możliwości podjęcia przeciwko temu kroków prawnych. Dlatego z Google LLC zawarliśmy standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych i korzystania z tego serwisu wyłącznie za Twoją zgodą. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć na stronie Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google

4. INTEGRACJA USŁUG WIDEO

Przetwarzanie danych odbywa się w celu odtwarzania filmów na naszej stronie internetowej.

Integracja materiału wideo z kanału Youtube służy do profesjonalnej prezentacji treści zawartej na naszej stronie internetowej. Używamy tej usługi do publikowania filmów z YouTube na naszej stronie internetowej. Podczas korzystania z YouTube przetwarzane będą Twoje dane osobowe. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Możesz wyrazić swoją zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w zakładce Consent lub później podczas wywoływania aplikacji. W przypadku braku zgody treści YouTube nie zostaną załadowane a Twoje dane osobowe nie będą przesyłane ani zapisywane. 

Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać, klikając na aktywacja linku cofnięcia zgody pod filmem video. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak wyrażenia lub cofnięcie zgody powoduje jedynie, że treści YouTube nie zostaną udostępnione.

Nie zapisujemy na stałe żadnych danych. 

Twoje dane zostaną przekazane do firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Ta z kolei przekazuje Twoje dane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Firma Google Ireland Limited przekazuje Twoje dane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych. W szczególności tajne służby USA mogą uzyskać dostęp do Twoich danych bez informowania Cię o tym i bez możliwości podjęcia przeciwko temu kroków prawnych. Dlatego zawarliśmy z Google LLC standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych i korzystania z tego serwisu wyłącznie za Twoją zgodą. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć na stronie Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google

Na naszej stronie internetowej udostępniamy nagrania wideo z kamer z placów budowy CA Immo, w szczególności w celu informowania zainteresowanej opinii publicznej o postępach budowy. Nagrania z kamer na placu budowy są wykonywane z dużą ziarnistością / rozdzielczością i z dużej odległości, dzięki czemu ani poszczególne osoby, ani pojazdy nie są przybliżane, a tym samym łatwe do zidentyfikowania. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

6. NEWSLETTER

Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej aby otrzymywać newsletter, za Twoją zgodą zapiszemy podane przez Ciebie dane kontaktowe (zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e mail) w celu wysyłania naszego newslettera na podany adres e-mail. 

Nasz newsletter zawiera informacje dotyczące firmy związanej z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, zmianami kadrowymi, rozwojem projektów, wydarzeniami i przyznawaniem nagród, aktualnościami dotyczącymi akcji i giełdy, bilansów i rocznych sprawozdań finansowych. 

W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolnie wyrażona zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę i wypisać się z newslettera, klikając link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w każdym newsletterze. W przypadku cofnięcia zgody nie będziesz otrzymywać od nas kolejnych newsletterów. 

Newsletter będzie dostarczany jeśli nie zrezygnujesz z jego subskrypcji.

Twoje dane przechowujemy do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Rezygnacja z subskrypcji newslettera zostanie odnotowana automatycznie. Oznacza to, że po rezygnacji z subskrypcji nie będziesz otrzymywać kolejnych newsletterów. Zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko zostaną usunięte w ciągu maksymalnie 7 dni. Wyrażona zgoda na otrzymywanie newslettera (w tym adres e-mail oraz czas rejestracji i rezygnacji tj. wyrejestrowania) będzie przechowywana dłużej ze względów dowodowych, ale zostanie usunięta najpóźniej po 3 latach od momentu rezygnacji z newslettera.

Do wysyłania newslettera korzystamy z usługodawcy (podmiotu przetwarzającego). W naszym imi-eniu newslettery wysyła mailwork - Der Direktmarketing-Partner GmbH, Am Busbahnhof 1, 24784 Westerrönfeld. W tym celu przekazujemy firmie podane przez Ciebie dane kontaktowe.

Jako osoba, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Po otrzymaniu Twojego odwołania nie będziemy kontynuować w przyszłości przetwarzania Twoich danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Prawo do uzyskania informacji o danych

Możesz zażądać informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w szczególności o pochodzeniu i kategoriach przetwarzanych danych, okresie przechowywania, odbiorcach, którym Twoje dane osobowe będą lub zostały ujawnione, celu lub rodzaju przetwarzania. Na żądanie dostarczymy Ci kopię danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat.

Zwracamy uwagę na to, że nie wolno udzielać żadnych informacji, jeśli zagraża to tajemnicom handlowym lub firmowym osoby odpowiedzialnej lub osób trzecich.

Prawo do sprostowania danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane, które są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać ich poprawienia lub uzupełnienia - także poprzez zgłoszenie o uzupełnienie danych.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą. Usuniemy Twoje dane jeśli jest to przewidziane w prawie (art. 17 RODO).

Zwracamy uwagę na to, że prawo do usunięcia nie przysługuje w szczególności wtedy, gdy musimy przetwarzać dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub możliwości dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeśli nie masz pewności, czy przetwarzane o Tobie dane są nieprawidłowe, niekompletne lub przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo żądać od nas ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Nawet jeśli Twoje dane osobowe są poprawne i kompletne oraz są przetwarzane przez nas zgodnie z prawem, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych w szczególnych, uzasadnionych i indywidualnych przypadkach. Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli otrzymujesz od nas reklamę bezpośrednią i nie chcesz już otrzymywać jej w przyszłości.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, możesz w pewnych okolicznościach zażądać przesłania do Ciebie tych danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również zlecić nam przekazanie tych danych bezpośrednio do wybranej przez Ciebie osoby trzeciej, o ile jest to technicznie wykonalne.

Prawo do złożenia skargi

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę i integralność Twoich danych, nie można wykluczyć rozbieżności zdań co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy określające zasady przetwarzania danych tj. RODO, oprócz skontaktowania się z naszym zespołem ds. koordynacji ochrony danych, możesz również złożyć skargę do Austriackiego Urzędu ds. Ochrony Danych.

Dla wszystkich pytań dotyczących ochrony danych, przede wszystkim dochodzenia Państwa roszczeń, prosimy zwracać się pisemnie (listownie lub mailowo) do

 • firmy CA Immo, do której Państwo aplikowali, lub bezpośrednio do
 • naszego Inspektora ochrony danych (dsb@caimmo.com).