Transfer danych


Wewnątrz grupy CA Immo, przenoszenia wewnątrz UE:
Wszystkie firmy siostrzane/udziały grupy CA Immo wewnątrz UE

Wewnątrz grupy CA Immo, przenoszenia na podstawie decyzji o prawidłowości (CH):
Spółka 0161 Omnicon Gesellschaft für innovatives Bauen mbH, Frankfurt nad enem, filia Basel

Wewnątrz grupy CA Immo, przenoszenia na podstawie standardowych klauzul umownych:
Wszystkie firmy siostrzane/udziały grupy CA Immo poza UE (RS)

Zewnętrzne przenoszenia wewnątrz UE:

 • Bank 
 • Logistycy budowlani / ogólny wykonawca / agencja ochrony (w zależności od stopnia złożoności procesu budowlanego)
 • Organy jak np.: Inspektorat pracy, władze gminne, administracji okręgowej i federalne, urząd finansowy, policja/prokuratura, rejestr handlowy/księga wieczysta, OePR/AFREP, organy budowlane, organy finansowe itp.
 • Odwiedzjący odpowiednią stronę internetową placu budowy (tylko godzinne zdjęcia lub film poklatkowy)
 • Oceniający 
 • Drukarnia / Producent 
 • Zaproszeni goście
 • Dostawca oprogramowania do mailingu marketingowego
 • Agencja zewnętrzna 
 • Zewnętrzny podmiot finansujący jak firma leasingowa lub wykonawcza i nabywcy, o ile dostawa lub usługa jest w ten sposób finansowana zewnętrznie 
 • Sądy 
 • Agencje windykacyjne bez przenoszenia wierzytelności 
 • Dostawcy usług internetowych 
 • Dostawcy usług internetowych/usług wideomonitoringu
 • Partnerzy spółek Joint Venture i Wspólnoty mieszkaniowe (jeśli istnieją) 
 • Dziennikarze, inwestorzy, prywatni akcjonariusze, analitycy 
 • Kupujący / sprzedawcy (usługobiorcy) 
 • Zarządca nieruchomości komercyjnych
 • Osoby upoważnione do kontaktu w przedsiębiorstwach inwestycyjnych dowolnego rodzaju, inwestorzy będący osobami fizycznymi, a także każda inna osoba wyrażająca chęć otrzymywania informacji inwestorskich lub sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa 
 • Kooperanci (do koordynacji listy mailingowej) 
 • Klienci (usługobiorcy) 
 • Usługi kurierskie 
 • Maklerzy 
 • Ośrodki badania rynku i opinii publicznej 
 • Sąsiedzi 
 • Subskrybenci newsletterów 
 • Użytkownicy kont mediów społecznościowych 
 • Administracja obiektów/budynków (dla map) 
 • Agencja prasowa 
 • Dziennikarze prasowi 
 • Przedstawiciele prawa i notariusze 
 • Podmioty świadczące usługi w ramach ubezpieczeń społecznych 
 • Urząd statystyczny do sporządzania prawnie wymaganych (urzędowych) statystyk 
 • Opiekun techniczny i utrzymanie nieruchomości
 • Uczestnicy wideokonferencji
 • Tłumacze 
 • Zakłady ubezpieczeń 
 • Kontrahenci lub partnerzy biznesowi, którzy mają wnieść wkład lub przyczynić się do dostawy lub usługi (np. technicy do sporządzania raportów dotyczących trwałego skażenia gruntu, architekci, akustycy wnętrz, firmy monitorujące budowę, konsultanci IT ds. sprzętu i oprogramowania, brokerzy ubezpieczeniowi, konsultanci ds. strategii, planiści relokacyjni/przestrzenni, inżynierowie kontroli, wyspecjalizowani projektanci, planiści ruchu, eksperci ds. geotechnicznych, geodeci, doradcy techniczni w dziedzinie zarządzania energią i budynkami) 
 • Dostawca witryny
 • Biegli rewidenci i doradcy podatkowi
 • Inne osoby (prawne) zobowiązane do sprawdzenia regulacji dotyczących prania pieniędzy (ubezpieczenia itp.)
 • Inni odbiorcy materiałów drukowanych (np. osoby zainteresowane, inwestorzy, partnerzy handlowi, osoby odwiedzające targi, potencjalni pracownicy)
 • Agencje reklamowe
 • Osoby odwiedzające strony Web przedsiębiorstwa, obiektu lub projektu grupy CA Immo
 • Akcjonariusze CA Immo

Zewnętrzne przenoszenia na podstawie decyzji o prawidłowości (CH):

 • Bank
 • Organy jak np.: Inspektorat pracy, władze gminne, administracji okręgowej i federalne, urząd finansowy, policja/prokuratura, rejestr handlowy/księga wieczysta, OePR/AFREP, organy budowlane, organy finansowe itp.
 • Drukarnia / Producent
 • Zaproszeni goście
 • Dostawca oprogramowania do mailingu marketingowego
 • Agencja zewnętrzna
 • Zewnętrzny podmiot finansujący jak firma leasingowa lub wykonawcza i nabywcy, o ile dostawa lub usługa jest w ten sposób finansowana zewnętrznie
 • Sądy
 • Dostawcy usług internetowych
 • Partnerzy spółek Joint Venture i Wspólnoty mieszkaniowe (jeśli istnieją)
 • Osoby upoważnione do kontaktu w przedsiębiorstwach inwestycyjnych dowolnego rodzaju, inwestorzy będący osobami fizycznymi, a także każda inna osoba wyrażająca chęć otrzymywania informacji inwestorskich lub sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa
 • Kooperanci (do koordynacji listy mailingowej)
 • Usługi kurierskie
 • Dziennikarze prasowi
 • Przedstawiciele prawa i notariusze
 • Urząd statystyczny do sporządzania prawnie wymaganych (urzędowych) statystyk
 • Uczestnicy wideokonferencji
 • Kontrahenci lub partnerzy biznesowi, którzy mają wnieść wkład lub przyczynić się do dostawy lub usługi (np. technicy do sporządzania raportów dotyczących trwałego skażenia gruntu, architekci, akustycy wnętrz, firmy monitorujące budowę, konsultanci IT ds. sprzętu i oprogramowania, brokerzy ubezpieczeniowi, konsultanci ds. strategii, planiści relokacyjni/przestrzenni, inżynierowie kontroli, wyspecjalizowani projektanci, planiści ruchu, eksperci ds. geotechnicznych, geodeci, doradcy techniczni w dziedzinie zarządzania energią i budynkami)
 • Biegli rewidenci i doradcy podatkowi
 • Dostawca witryny
 • Inne osoby (prawne) zobowiązane do sprawdzenia regulacji dotyczących prania pieniędzy (ubezpieczenia itp.)
 • Inni odbiorcy materiałów drukowanych (np. osoby zainteresowane, inwestorzy, partnerzy handlowi, osoby odwiedzające targi, potencjalni pracownicy)
 • Agencje reklamowe
 • Osoby odwiedzające strony Web przedsiębiorstwa, obiektu lub projektu grupy CA Immo
 • Akcjonariusze CA Immo

Zewnętrzne przenoszenia na podstawie standardowych klauzul umownych:
Hogan Assessment Systems, Inc. (Ocena kandydatów do pracy w wybranych przypadkach)