Skip navigation

Strony internetowe firmy, obiektów lub projektów


Tworze strony internetowej i plików dziennika

Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywołaniu strony nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu operacyjnego komputera wywołującego. 

Gromadzone są przy tym następujące dane:

 • adres IP
 • metoda http
 • wersja http
 • status dostępu/kod statusu respondera serwerowego
 • wersja przeglądarki
 • strona odsyłająca (przenosząca użytkownika)
 • nazwa użytkownika odwiedzającego (jeśli zalogowany loginem systemowym – jeśli użytkownik jest zalogowany w aplikacji internetowej i ma ona własne zarządzenie użytkownikami, nazwa użytkownika nie zostanie zalogowana)
 • data i godzina żądania i liczba wysyłanych bajtów
 • odpowiedzi serwera
 • kody błędów

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu.

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, nasz uzasadniony interes w tworzeniu strony internetowej i skutecznej komunikacji korporacyjnej.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. Aby było to możliwe, adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. 

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie przeprowadza się oceny danych do celów marketingowych. 

Cele te obejmują również nasze uzasadnione zainteresowanie w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania

Dane są usuwane po zakończeniu danej sesji lub są anonimizowane, lub przechowywane w plikach dziennika. Pliki dziennika są zmieniane i kompresowane raz w tygodnu, dzięki czemu 52 z tych plików dziennika dla odpowiednich obiektów vHost są przechowywane, a następnie usuwane po 52 tygodniach. Dalsze przechowywanie danych w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie ma miejsca.

Odbiorcy

Państwa dane zostaną przekazane następującym odbiorcom:

 • spółkom wchodzącym w skład Grupy CA Immo
 • organom (jak np.: inspekcja pracy, władze komunalne, administracji powiatowej i federalne, urząd skarbowy, policja/prokuratura, rejestr handlowy/księga wieczysta, austriacka jednostka kontroli rachunkowości itp.)
 • przedstawicielom prawa i notariuszom
 • sądom
 • dostawcom stron internetowych
 • dostawcom usług internetowych
 • agencji internetowej
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (patrz poniżej punkt VI.)

Zastosowanie plików cookie

Definicja plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce. Są one pobierane z Państwa przeglądarki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. Kiedy taka strona internetowa zostanie ponownie wywołana za pomocą tego samego urządzenia lub przeglądarki, plik cookie i informacje w nim przechowywane zostają ponownie przesłane do odpowiedniej strony internetowej, która je wygenerowała (plik cookie pierwszej kategorii), lub przesłane do innej witryny, do której ona należy (plik cookie strony trzeciej). Pozwala to rozpoznać, czy strona internetowa była wywoływana przy użyciu odpowiedniej przeglądarki i przy takim statusie zmienia wyświetlanie treści. Pliki cookie „przypominają” sobie, np. o Państwa preferencjach, informują o sposobie korzystania przez Państwa ze strony i częściowo indywidualnie dostosowują wyświetlane oferty.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony

W celu realizacji transmisji wiadomości i świadczenia wymaganych przez Państwa usług używamy poniższych plików cookie. Działania związane z przetwarzaniem danych wynikające z użycia plików cookie są oparte na naszych uzasadnionych interesach związanych z zapewnieniem w pełni funkcjonalnej strony internetowej i usług, których Państwo wymagają (art. 6 ust. 1 f RODO, § 96 ust. 3 ustawy o telekomunikacji). 

 

Pliki  cookieRodzaj danychCeleOkres przechowywaniaOdbiorcy
PHPSESSIDID użytkownikaPlik cookie sesji PHP identyfikuje użytkowników, którzy są zalogowaniSesja – do zakończenia sesji przeglądarkiSerwer internetowy
be_typo_userID użytkownikaIdentyfikuje użytkowników zalogowanych w backendzieSesjaSerwer internetowy
pasek plików cookie-Zapisuje status zgody użytkownika na pasku plików cookie1 miesiącSerwer internetowy
EquityStory-Plik cookie Equitystory służy do wyświetlania wykresów giełdowych zawartych na stronie internetowejSesjaequitystory.com
CAKEPHP-Plik cookie whatchado jest potrzebny do łatwego odtwarzania umieszczonych na naszej stronie filmów wideo; przechowuje informacje, takie jak język i inne ustawienia w filmach whatchadoSesjawhatchado.com

Pozostałe informacje o plikach cookie

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym skróconego adresu IP) są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Ta strona używa Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem "_anonymizeIp ()", które zapewnia anonimizację adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza bezpośrednie odniesienie do konkretnej osoby. Dzięki rozszerzeniu Twój adres IP zostaje skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach umownych Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany.

 

 

Analytics Cookies

Pliki cookieRodzaj danychCeleOkres przechowywaniaOdbiorcy
_gaID użytkownikaAnonimowa analiza zachowań użytkowników w Google Analytics2 lataSerwer internetowy
_gidID użytkownikaAnonimowa analiza zachowań użytkowników w Google Analytics24 godzinySerwer internetowy
_gatID użytkownikaAnonimowa analiza zachowań użytkowników w Google Analytics1 minutaSerwer internetowy

Państwa ustawienia plików cookie na tej stronie

Jeśli chcą Państwo całkowicie zablokować lub ograniczyć pliki cookie, można wprowadzić zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zapisane już pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Jeżeli pliki cookie zostaną wyłączone na naszej stronie internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji witryny. 

Procedury dotyczące zarządzania i usuwania plików cookie można znaleźć w funkcji pomocy zintegrowanej z odpowiednią przeglądarką. Więcej informacji na temat tego procesu można znaleźć pod poniższymi linkami:

Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera:http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

W celu dezaktywacji wystarczy kliknąć przycisk „Więcej informacji” na pasku informacji o plikach cookie u dołu strony, co prowadzi do dalszych kroków w celu dezaktywacji Google Analytics:

Więcej informacji

Informacje o dezaktywacji Google Analytics można znaleźć również w nocie prawnej   strony internetowej.

Podmiot przetwarzający

W celu przetwarzania danych osobowych częściowo korzystamy z zewnętrznych dostawców usług (tzw. podmioty przetwarzające). Zostały one przez nas starannie wybrane i zaangażowane, są związane naszymi instrukcjami i regularnie kontrolowane.

W naszym imieniu działają następujące podmioty przetwarzające:

 • dostawcy stron internetowych
 • dostawcy usług internetowych
 • agencja internetowa
 • spółki wchodzące w skład Grupy CA Immo
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Przesyłanie poza EOG

W poniższych przypadkach udostępniamy dane odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG):

 • W naszym imieniu dane przetwarza firma Google LLC ("Google"), zlokalizowana w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google zostanie przekazany Państwa adres IP (prawdopodobnie w formie anonimowej), informacje o dostępie do strony (URL) oraz dane demograficzne i wiek. Google ma certyfikat amerykańsko-europejskiej konwencji o ochronie danych „Privacy Shield“, która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych w UE. 
 • Części Państwa danych (nazwisko, tytuł, stanowisko, zwrot grzecznościowy, zdjęcia) są również przesyłane do spółek Grupy CA Immo w Serbii. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, z tymi spółkami Grupy zostały zawarte tzw. „Standardowe klauzule umowne”. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę zwrócić się na adres: dsb@caimmo.com.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679) przyznaje Państwu jako osobie zainteresowanej określone prawa, na które wskazuje się poniżej. Należy pamiętać, że są one komplementarne, można więc zażądać albo korekty lub uzupełnienie swoich danych, albo ich usunięcia.

Cofnięcie zgody

W przypadku, gdy firma CA IMMO zapisuje i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo co wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do daty wycofania zgody.

Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać informacji o pochodzeniu, kategoriach, czasie przechowywania, odbiorcach, rodzaju danych osobowych przetwarzanych przez firmę CA IMMO i celu ich przetwarzania.

Prawo do korekty lub usunięcia

Jeśli firma CA IMMO przetwarza dane osobowe, które są nieprawidłowe lub niekompletne, można zażądać ich korekty lub uzupełnienia. Można również zażądać usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli nie jest jasne, czy przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe, niepełne lub przetwarzane niegodnie z prawem, można zażądać ograniczenia przetwarzania danych do czasu ostatecznego wyjaśnienia tej kwestii.

Prawo do sprzeciwu

Nawet gdy Państwa dane osobowe są prawidłowe i kompletne, i przetwarzane przez firmę CA IMMO zgodnie z prawem, mogą Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Dotyczy to jednak wyjątkowych, uzasadnionych przez Państwa przypadków.

Prawo do przenoszalności

Mogą Państwo otrzymywać od firmy CA Immo przetwarzane przez nią dane osobowe dotyczące Państwa osoby, jakie firma CA Immo osobiście od Państwa otrzymała, w określonej przez firmę CA Immo formie odczytu maszynowego lub polecić firmie CA Immo bezpośrednie przesłanie takich informacji do wybranej przez siebie strony trzeciej, jeśli będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia i jeśli przesyłanie danych nie jest sprzeczne z jakimikolwiek nieuzasadnionymi wydatkami lub z prawnym lub innego rodzaju obowiązkiem zachowania poufności ze strony firmy CA Immo lub stron trzecich.

Prawo do skargi

Wreszcie, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679).

Do kogo można się zwrócić w celu dochodzenia swoich praw?

W celu dochodzenia powyższych praw należy skontaktować się z zespołem ds. koordynacji ochrony danych firmy CA Immo (dsb@caimmo.com) w formie pisemnej (listem do wybranego biura CA Immo [tutaj] lub pocztą elektroniczną).​​​​​​​

Jak skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych firmy CA Immo?

Z inspektorem ds. ochrony danych można skontaktować się, pisząc na następujący adres: dsb@caimmo.com